• Курс «Практичний курс англійської мови», що викладається студентам факультету іноземних мов, націлений на розвиток у студентів навичок правильного та письмового мовлення за різними тематиками на основі активного засвоєння лексичного та граматичного мінімуму першого року навчання мови, а також на опанування навичок вимови та аудіювання, читання та розуміння адаптованої літератури.
    Курс базується тільки на автентичному матеріалі, що в цілому відповідає вимогам комунікативного методу навчання іноземних мов і сприяє розвитку мовленнєвої, мовної і соціокультурної компетенції студентів.
    Матеріал курсу відповідає віковим особливостям студентів і сферам їх пізнавальних інтересів. За рахунок особистісно зорієнтованих вправ і завдань, викладу змісту на основі концентричності та циклічності планування, опори на багатий ілюстрований матеріал створюється сприятливе в афективному відношенні мовне довкілля.
  • Курс "Практичний курс англійської мови" викладається як друга мова студентам іноземних мов спеціальності німецька та англійська мови. Курс базується тільки на автентичному матеріалі, що вцілому відповідає вимогам комунікативного методу навчання іноземних мов і сприяє розвитку мовленнєвої, мовної і соціокультурної компетенції студентів.
  • У 7-8 семестрах продовжується робота з оволодіння навичками та вміннями усного та писемного мовлення. Значна увага приділяється подальшому вдосконаленню навичок і вмінь в процесі аудіювання, читання, мовлення та письма. Основними навчальними матеріалами є автентичні художні та соціально-політичні тексти; значна увага приділяється країнознавчій тематиці. Посилюється філологічна спрямованість процесу навчання; накопичений запас мовних засобів та знання реалізуються в використанні мови як засобу комунікації.
  • Цей курс призначений для учнів 8х класів загальноосвітніх шкіл. У цьому спецкурсі ми розкриємо тему: Holidays in USA.
    Кожна нова тема буде розкривати одне свято в Америці. Також будуть наведені декілька тестів по данним темам.