Друга мова: англійська (ІІ курс)
(ПКАМ (НАФ-ІІ курс))

Курс «Практичний курс англійської мови», що викладається студентам факультету іноземних мов, націлений на розвиток у студентів навичок правильного та письмового мовлення за різними тематиками на основі активного засвоєння лексичного та граматичного мінімуму першого року навчання мови, а також на опанування навичок вимови та аудіювання, читання та розуміння адаптованої літератури.
Курс базується тільки на автентичному матеріалі, що в цілому відповідає вимогам комунікативного методу навчання іноземних мов і сприяє розвитку мовленнєвої, мовної і соціокультурної компетенції студентів.
Матеріал курсу відповідає віковим особливостям студентів і сферам їх пізнавальних інтересів. За рахунок особистісно зорієнтованих вправ і завдань, викладу змісту на основі концентричності та циклічності планування, опори на багатий ілюстрований матеріал створюється сприятливе в афективному відношенні мовне довкілля.