Загальна фізика
(fiz)

Розміщено основні теоретичні відомості, приклади розв"язування задач, завдання для самостійного опрацювання