Алгебра і теорія чисел
(ALG)

Розміщено відомості про алгебраїчні операції та їх властивості, про кільця, поля