Tеорія ймовірностей і математична статистика
(TI_MS)

 Дозволено гостьовий доступ до курсу
 Для цього курсу потрібне кодове слово

Спеціальності "Математика", "Інформатика". Розміщені опорні конспекти, зразки розв'язування задач, тестові завдання.

Дозволено гостьовий доступ до курсу  Для цього курсу потрібне кодове слово